Welcome To Talentnetwork


Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[INHOS] - CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

In Hospitality

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 14,000,000 - 16,000,000 VND
Industry Restaurant / Hotel, Food & Beverage (F&B), Event
Deadline to Apply 26/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng quy trình làm việc liên quan của Bộ phận theo phân công
 • Phối hợp bộ phận vận hành xây dựng checklist đánh giá chất lượng Dịch vụ convention tại các cơ sở theo phân công
 • Thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ/phục vụ định kỳ/đột xuất theo kế hoạch được phân công và đề xuất, báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá
 • Theo dõi khắc phục các đề xuất ghi nhận sau kiểm tra chất lượng dịch vụ tại các Trung tâm hội nghị sự kiện của Công ty.
 • Kiểm tra, xác minh và báo cáo làm rõ các sự vụ được giao. Đề xuất xử lý và giải pháp cải tiến chất lượng Dịch vụ (nếu có) sau thanh tra.
 • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất theo kế hoạch báo cáo và yêu cầu của cấp trên
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Trình độ: Cử nhân Quản trị Nhà hàng, Khách sạn, dịch vụ ăn uống
 • Có kiến thức chuyên môn về Mảng Nhà hàng, khách sạn, cung cấp dịch vụ ăn uống
 • Có kinh nghiệm về kiểm soát chất lượng
 • Kỹ năng đánh giá, phân tích sự vụ, soạn thảo văn bản, xây dựng quy trình
 • Kỹ năng lắng nghe, phân tích, trình bày tốt.
 • Có kiến thức, kinh nghiệm xây dựng tài liệu và đánh giá/điều tra sự vụ
 • Công tâm, cầu tiến, có tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức dịch vụ tốt, có khả năng tra cứu, tự học.
 • Vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visio),
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
 • Ngoại hình cân đối, sức khỏe tốt

People also viewed

IN Holdings Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.