Welcome To Talentnetwork


Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[INHOS] - CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (Phát Triển Nguồn Nhân lực)

In Hospitality

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 10,000,000 - 13,000,000 VND
Industry Education /Training, Restaurant / Hotel, Human Resources
Deadline to Apply 24/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Kết nối với các Trường học có đào tạo ngành F&B và Quản trị khách sạn
 • Tổ chức các buổi workshop giới thiệu Công ty với các Trường
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả các chi phí Phát triển NNL (Nhánh SVTT)
 • Quản lý các hợp đồng hợp tác với các Trường về sinh viên tham quan, thực tập trải nghiệm, thực tập nghề nghiệp.
 • Thực hiện công tác hành chính, công chứng Hồ sơ, tổng hợp văn thư, lưu trữ, soạn thảo, ban hành văn bản liên quan đến nội dung Phát triển NNL (Nhánh SVTT) như hợp đồng đào tạo, hợp đồng ghi nhớ hợp tác với các Trường và các hồ sơ khác liên quan.
 • Nghiên cứu và tham mưu tăng cường các hoạt động phát triển nguồn lực sinh viên từ các Trường CĐ - ĐH
 • Triển khai các kế hoạch hoạt động kết nối sinh viên mỗi tháng đến các cơ sở kinh doanh
 • Giải quyết các sự vụ phát sinh thuộc thẩm quyền
 • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các phòng ban, công ty trực thuộc tập đoàn và đối tác.
 • Báo cáo công việc định kỳ thường xuyên (tuần, tháng, quý, năm) hoặc đột xuất cho quản lý về kết quả công việc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành như: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Quản trị nhân lực, Luật, Sư phạm, Báo chí, Xã hội học, Nhân học
 • Kiến thức chuyên ngành về quản trị hành chính, văn phòng.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương trong các doanh nghiệp có quy mô từ 300 nhân sự trở lên.
 • Tiếng Anh giao tiếp

People also viewed

IN Holdings Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.