Welcome To Talentnetwork


Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[INHOLD] - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Inholdings

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 9,000,000 - 11,000,000 VND
Industry IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Restaurant / Hotel
Deadline to Apply 25/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý vận hành, phân quyền truy cập và kiểm soát người dùng phần mềm/ứng dụng kế toán (SAP, ERP, CRM)
 • Là đầu mối kết nối thông tin giữa Người sử dụng phần mềm kế toán với người thiết kế phần mềm;
 • Nghiên cứu giải pháp công nghệ, kiểm tra chức năng hệ thống nhằm tổ chức dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản trị;
 • Hướng dẫn đào tạo và xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hỗ trợ người dùng.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán/tài chính, hệ thống thông tin kế toán (ưu tiên),
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng được hệ thống SAP
 • Khả năng sử dụng vi tính tốt, tiếng Anh đọc hiểu chuyên ngành
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá và kiểm soát
 • Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

 

 

People also viewed

IN Holdings Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.