Welcome To Talentnetwork


Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[IN HOS] - TUYỂN CHUYÊN VIÊN QA

In Hospitality

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Restaurant / Hotel, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 01/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng:

 • Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, quy định liên quan hoạt động quản lý chất lượng nhà hàng.

 • Xây dựng tài liệu đào tạo liên quan quản lý chất lượng nhà hàng.

Quản lý, điều hành các hoạt động QA/QC:

 • Lập kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho nhân viên tại nhà hàng về các kiến thức liên quan đến quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Thực hiện các thủ tục xin giấy chứng nhận ATVSTP cho các nhà hàng

 • Tổ chức thực hiện đánh giá nhà hàng (QA checklist) theo đúng kế hoạch phòng QLCL. Đồng thời, theo dõi các hành động khắc phục khi có điểm không phù hợp liên quan QLCL

 • Thực hiện các chương trình quản lý chất lượng theo kế hoạch phòng QLCL

 • Tư vấn cho nhà hàng trong việc tiếp các đoàn thanh tra của nhà nước về VSATTP

 • Hỗ trợ, tư vấn cho nhà hàng về giải quyết khiếu nại khách hàng liên quan ATVSTP.

Vấn đề khác:

 • Làm việc với các bộ phận liên quan trong và ngoài công ty, bao gồm cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề về quản lý chất lượng phát sinh trong phạm vi khu vực quản lý

 • Thực hiện các công việc khác được phân công của cấp trên

 • Báo cáo định kỳ theo quy định.

Job Requirement

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật như công nghệ thực phẩm, hóa học, sinh học, quản lý chất lượng, …

Kiến thức

 • Am hiểu về ngành nhà hàng, hệ thống chuỗi.

Kỹ năng

 • Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực thực phẩm như GMP, HACCP, ISO 22000, GlobalGAP, …

Kinh nghiệm

 • Ít nhất 1 năm làm công tác kiểm soát chất lượng trong các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nắm vững quy định nhà nước về lĩnh vực quản lý chất lượng

People also viewed

Current Job

IN Holdings Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.