Welcome To Talentnetwork


Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[GEM] - PHÓ BỘ PHẬN F&B/ DEPUTY F&B MANAGER

GEM Center

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary 21,000,000 - 28,000,000 VND
Industry Restaurant / Hotel, Event
Deadline to Apply 18/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Công tác vận hành:

 • Triển khai và theo dõi việc tuân thủ Quy trình - Quy định của bộ phận
 • Quản lý toàn bộ hoạt động từng sảnh, từng khu vực được phân công thuộc BP F&B trước tiệc, trong tiệc và sau tiệc
 • Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát nhân viên trong suốt quá trình chuẩn bị, set up và phục vụ tiệc 
 • Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo vận hành của F&B được đúng tiêu chuẩn quy định
 • Kiểm tra chất lượng dịch vụ khách hàng và kịp thời xử lý trong suốt quá trình diễn ra tiệc

2. Quản lý con người:

 • Quản lý định biên và nhân lực hoạt động hiệu quả
 • Đào tạo nhân viên theo kế hoạch
 • Có nguồn kế thừa sẵn sàng
 • Đánh giá năng lực bằng KPI
 • Quản lý kế hoạch hoạt động của bộ phận
 • Báo cáo tiến độ và hiệu quả từng giai đoạn

3. Công tác chi phí - tài chính

 • Theo dõi và quản lý ngân sách vận hành cho Bộ phận
 • Theo dõi kế hoạch và kiểm soát chi phí vận hành (mảng được giao)
 • Tư vấn và kiến nghị để quản lý chi phí hợp lý
 • Thực hiện các công việc khác phát sinh trong vai trò, chức năng và nhiệm vụ
 • Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Ban Quản lý / BGĐ

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

 • Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng/ Khách sạn, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành kinh tế liên quan...
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt

2. Kinh nghiệm:

 • Từ 2- 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

3. Kỹ năng:

 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng vi tính
 • Kỹ năng sáng tạo
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Các kỹ năng bổ trợ khác theo khung năng lực

4. Phẩm chất đạo đức:

 • Trung thực
 • Đoàn kết, tận tâm
 • Nhiệt tình trong công việc
 • Tuân thủ Kỹ luật
 • Tinh thần trách nhiệm cao
 • Thân thiện, chịu khó

5. Ngoại hình: Cân đối, sáng

People also viewed

IN Holdings Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.