Welcome To Talentnetwork


Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[GEM CENTER] - Chuyên Viên Kế Toán Công Nợ

GEM Center

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary 8,000,000 - 12,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Restaurant / Hotel
Deadline to Apply 28/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Công nợ phải trả:

 • Tạo mã nhà cung cấp (nếu có).
 • Lưu trữ và theo dõi hợp đồng NCC.
 • Lập AP từ GRPO.
 • Cập nhật công nợ theo từng đối tượng, hợp đồng (nếu có), cụ thể: tạm ứng, thanh toán.
 • Đối chiếu công nợ với NCC theo hợp đồng hoặc quy định của Công ty.
 • Đảm bảo số liệu chính xác TK 331 và báo cáo công nợ đúng qui định

Công nợ phải thu:

 • Căn cứ theo hợp đồng/BEO (nếu có): lập thư báo thanh toán, gửi email nhắc nhở để khách hàng thanh toán tiền cọc, dứt điểm đúng hạn.
 • Lập phiếu thu và thu tiền nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.
 • Cập nhật công nợ theo đúng đối tượng (cọc, dứt điểm) và gửi báo cáo công nợ cho các bộ phận liên quan trước 17h hàng ngày.
 • Kiểm tra công nợ theo từng đối tượng khách hàng, đảm bảo chính xác TK 131. In sổ chi tiết TK 131 hoàn tất vào ngày 10 tháng sau.
 • Chuyển hồ sơ đến pháp lý đối với những trường hợp quá hạn thanh toán theo qui định của Công ty.
 • Lập biên bản đối chiếu công nợ theo định kỳ.

 

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành học tương đương.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán tại ngành dịch vụ ẩm thực, nhà hàng.
 • Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point).
 • Ứng viên có kinh nghiệm sử dụng SAP là một lợi thế.

People also viewed

IN Holdings Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.